عضویت در پویش هم‌عهدی با شهدا
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بسته‌اند صادق ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند.
(سوره مبارک احزاب. آیه 23)
کلاً عهد بستن کار خوبی است، مجبور می‌شوی کاری را انجام دهی که با وجود علاقه‌ات به آن، کمتر فرصت انجامش را داشته‌ای. هر چه قدر آن کار مهمتر باشد، ارزش پایداری و عهد پیمانت هم بیشتر است. بعضی عهدها و پیمان‌ها سود می‌خواهد تا صادقانه بر سر آنها ایستاد. برخی عهد و پیمان‌ها هم در عین سختی شیرین‌اند، مثل عهد بستن با شهید، بالاخره شهید تا ته خط خوش‌عهدی را رفته است و حتماً می‌تواند دست ما را هم بگیرد. اینکه باید با شهید بر سر چه عهد و پیمان باشی را به دلت بسپر، شاید بخواهی با نامت با هنرت، با حرفه‌ات، یا حتی با تلاشت در یک پیکار ورزشی نام و یاد شهید را زنده نگه داری. و یا شاید عهد ببندی تا از امروز، رفتار و کلام و اعمالت، تأیید و در ادامه راه شهید باشد و از او استعانت بجوئی. نمی‌دانم، شاید هم تصمیم گرفتی تا هر از چند گاهی سری بزنی به مزار پاک شهیدان بهشت زهرا و از تنهایی مادری که شب جمعه بر سر مزار فرزندش خیرات می‌کند بکاهی. اینکه چه عهدی با شهید خود داری مهم است اما از آن مهمتر پایداری و صداقت بر سر آن است. امیدواریم در این راه پایدار باشی و خوشحالیم از اینکه به جمع ما پیوسته‌ای.
شرایط ثبت نام :
  • * هم عهدانی که قبلا در طرح هم عهدی با شهدا مشارکت داشته و پلاک دریافت نموده اند،با توجه به اینکه اطلاعاتشان قبلا در سیستم ثبت شده است،جهت ایجاد حساب کاربری ، از قسمت "قبلا هم عهد شده ام" استفاده نمایند.
  • * ثبت یکی از موارد "تلفن همراه" یا "پست الکترونیک" الزامی است.
  • * پس از ثبت نام کد فعال سازی به تلفن همراه و پست الکترونیک ثبت شده ، ارسال خواهد شد و جهت فعالیت در سامانه لازم است حد اقل یکی از این کد ها در سیستم ثبت شود.