خطایی رخ داده است. خطا : در حال حاضر در دسترس نیست
درباره شهید

نوشته بابک محبوبی برای شهید اسماعیل فرشیدفر
18/09/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
و من از عهده چگونه بر آیم عهد بستن را با تو تویی که جان دادی به عهد سخت است انتخاب بین رفتن و ماندن بین این همه دلبستگی های مدام دل کندن و عهد بستن سخت است سختی که از تو برآمد سختی که بایدم برآید ....

>دسته بندی:دلنوشته
تعداد بازدید 412 مرتبه
Related Articles
شهید اسماعیل فرشیدفر