درباره شهید

دل نوشته ناهید فتاحی برای شهید محمدتقی ستاریان
13/09/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
ای جهان دیده بود خویش از تو هیچ بودی نبوده پیش از تو در بدایت بدایت همه چیز در نهایت نهایت همه چیز

>دسته بندی:دلنوشته
تعداد بازدید 330 مرتبه
Related Articles
شهید محمدتقی ستاریان