خطایی رخ داده است. خطا : در حال حاضر در دسترس نیست
درباره شهید

شهید محمد سلام تبریزی
27/02/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
نام شهید: محمد سلام تبریزی
محل مزار: بهشت زهرای تهران
قطعه: 21
ردیف: 1
شماره مزار: 1

>دسته بندی:شهدا
تعداد بازدید 1343 مرتبه