خطایی رخ داده است. خطا : در حال حاضر در دسترس نیست
درباره شهید

شهید جواد اصغرنسب
25/02/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
نام شهید: جواد اصغرنسب
محل مزار: بهشت زهرای تهران
قطعه: 44
ردیف: مکرر85
شماره مزار: مکرر24

>دسته بندی:شهدا
تعداد بازدید 1539 مرتبه