خطایی رخ داده است. خطا : در حال حاضر در دسترس نیست
درباره شهید

شهید مجید مرتضی زاده رستگار
25/02/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
نام شهید: مجید مرتضی زاده رستگار
محل مزار: بهشت زهرای تهران
قطعه: 24
ردیف: 99
شماره مزار: 17

>دسته بندی:شهدا
تعداد بازدید 1563 مرتبه