خطایی رخ داده است. خطا : در حال حاضر در دسترس نیست
درباره شهید

شهید مسعود مخبری قمشه
25/02/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
نام شهید: مسعود مخبری قمشه
محل مزار: بهشت زهرای تهران
قطعه: 24
ردیف: 99
شماره مزار: 31

>دسته بندی:شهدا
تعداد بازدید 1255 مرتبه