خطایی رخ داده است. خطا : در حال حاضر در دسترس نیست
درباره شهید

شهید سیدمحمد محمدی حسینی نژاد
25/02/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
نام شهید: سیدمحمد محمدی حسینی نژاد
محل مزار: بهشت زهرای تهران
قطعه: 24
ردیف: 99
شماره مزار: 20

>دسته بندی:شهدا
تعداد بازدید 1494 مرتبه