درباره شهید

شهید اسماعیل فرشیدفر
25/02/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
نام شهید: اسماعیل فرشیدفر
محل مزار: بهشت زهرای تهران
قطعه: 26
ردیف: 62
شماره مزار: 42

>دسته بندی:شهدا
تعداد بازدید 205 مرتبه
Related Articles
نوشته بابک محبوبی برای شهید اسماعیل فرشیدفر