خطایی رخ داده است. خطا : در حال حاضر در دسترس نیست
درباره شهید

شهید رضا بیات
25/02/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
نام شهید: رضا بیات
محل مزار: بهشت زهرای تهران
قطعه: 53
ردیف: 168
شماره مزار: 12مکرر

>دسته بندی:شهدا
تعداد بازدید 239 مرتبه
Related Articles
نوشته رضا بابایی برای شهید رضا بیات