خطایی رخ داده است. خطا : در حال حاضر در دسترس نیست
درباره شهید

شهید عبدالمجید قشونی
25/02/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
نام شهید: عبدالمجید قشونی
محل مزار: بهشت زهرای تهران
قطعه: 53
ردیف: 118
شماره مزار: 3

>دسته بندی:شهدا
تعداد بازدید 294 مرتبه
Related Articles
نوشته ذکیه جورین سر برای شهید عبدالمجید قشونی