درباره شهید

شهید محمدتقی ستاریان
25/02/2016

| اندازه قلم     
 
 
image
نام شهید: محمدتقی ستاریان
محل مزار: بهشت زهرای تهران
قطعه: 29
ردیف: 1
شماره مزار: 11

>دسته بندی:شهدا
تعداد بازدید 233 مرتبه
Related Articles
دل نوشته ناهید فتاحی برای شهید محمدتقی ستاریان