حسین بن علی (ع) فرموده است : چشمان هرکس که در مصیبتهای ما قطره های اشک بریزد ، خداوند او را در بهشت جای می دهد.
شماره تلفن تماس و آدرس مربوط به گردانندگان برنامه هم‌عهدی
گزارش تصویری
همه آلبوم ها » نمایشگاه تاریخ مستطاب آمریکا و اجرای طرح هم عهدی با شهدا Search Tags